Strukturpodden > Podcast

Podcast

Äta grodor

André och Erika pratar om hur man kan göra det som man inte har lust att göra.

Tips för din julvila

Erika och André berättar hur du kan få julen att vara vilsam, hur man stänger av och hur man kan få återhämtning.

Nyårslöften

Erika och André berättar om nyårslöften och andra mål. Hur kan man välja sitt mål och hur gör man för att nå det?

Få med andra på tåget

André och Erika pratar om hur man kan göra när andra i hushållet eller på jobbet inte har samma målsättning eller rutiner för att hålla ordning.

Rensa

Erika och André pratar om varför man borde rensa och hur man kan gå till väga steg för steg.

Att komma igång

Erika och André berättar om sina strukturresor och om vanliga hinder för att komma igång.