Strukturpodden > Podcast

Podcast

Få med andra på tåget

André och Erika pratar om hur man kan göra när andra i hushållet eller på jobbet inte har samma målsättning eller rutiner för att hålla ordning.

Rensa

Erika och André pratar om varför man borde rensa och hur man kan gå till väga steg för steg.

Att komma igång

Erika och André berättar om sina strukturresor och om vanliga hinder för att komma igång.